Οιδήματα - Λιποδερματοσκλύρηνση

Σε μακροχρόνια φλεβική ανεπάρκεια δημιουργούνται οιδήματα στα πόδια και αλλοιώσεις στο δέρμα της έσω επιφάνεια της γαστροκνημίας. Οι αλλοιώσεις αυτές είναι συνήθως αλλαγή του χρώματος του δέρματος (μελάγχρωση).

Στο πόδι συνήθως συνυπάρχουν κιρσοί και στον υπερηχογραφικό έλεγχο εντοπίζεται σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια της μείζονος ή/και της ελάσσονος σαφηνούς.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν βάρος στα πόδια, φαγούρα, κράμπες και πόνο. Γίνονται πολύ πιο έντονα προς το τέλος της ημέρας και ειδικά μετά από παρατεταμένη ορθοστασία.

Ο ασθενής που βρίσκεται σε αυτό το στάδιο φλεβικής ανεπάρκειας χρήζει άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος με σκοπό να αποτραπεί η δημιουργία άτονου φλεβικού έλκους. Η κύρια θεραπευτική επιλογή είναι η ριζική θεραπεία της ανεπάρκειας με αφαίρεση της φλέβας που ανεπαρκή. Η επέμβαση στις μέρες μας πραγματοποιείται  με την χρήση χειρουργικού Laser, πολλές φορές σε συνδυασμό με την αφαίρεση των επιμέρους κιρσών.

Διαβάστε στην ίδια κατηγορία
Οι ευρυαγγείες είναι μια εξαιρετικά συχνή πάθηση (παρουσιάζεται σε ποσοστό 60-70% του πληθυσμού), δίνουν στα πόδια αντιαισθητική εμφάνιση και σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούν δυσανάλογα έντονα συμπτώματα σε σχέση με την βαρύτητα του προβλήματος. Διαβάστε περισσότερα
AΟ όρος εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ) [deep venous thrombosis, DVT] αναφέρεται στη θρόμβωση του αίματος μέσα στις εν τω βάθει φλέβες. Σε αντίθεση, η θρόμβωση των επιπολής φλεβών ονομάζεται επιπολής θρομβοφλεβίτιδα και συνήθως αποτελεί επιπλοκή των κιρσών. Διαβάστε περισσότερα.
Οι ευρυαγγείες είναι μια εξαιρετικά συχνή πάθηση (παρουσιάζεται σε ποσοστό 60-70% του πληθυσμού), δίνουν στα πόδια αντιαισθητική εμφάνιση και σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούν δυσανάλογα έντονα συμπτώματα σε σχέση με την βαρύτητα του προβλήματος. Διαβάστε περισσότερα
Oι κιρσοί χαρακτηρίζονται από τη μόνιμη διάταση των επιφανειακών φλεβών των κάτω άκρων που βρίσκονται κάτω από το δέρμα, σε συνδυασμό με αλλοίωση του τοιχώματος τους. Όσον αφορά την αιμοδυναμική λειτουργία των φλεβών, παρατηρείται μια δυσλειτουργία των βαλβίδων που υπάρχουν μέσα στις φλέβες η οποία έχει ως αποτέλεσμα την παλινδρόμηση του αίματος μέσα σε αυτές. Διαβάστε Περισσότερα.
Οι ευρυαγγείες είναι μια εξαιρετικά συχνή πάθηση (παρουσιάζεται σε ποσοστό 60-70% του πληθυσμού), δίνουν στα πόδια αντιαισθητική εμφάνιση και σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούν δυσανάλογα έντονα συμπτώματα σε σχέση με την βαρύτητα του προβλήματος. Διαβάστε περισσότερα
Οι ευρυαγγείες είναι μια εξαιρετικά συχνή πάθηση (παρουσιάζεται σε ποσοστό 60-70% του πληθυσμού), δίνουν στα πόδια αντιαισθητική εμφάνιση και σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούν δυσανάλογα έντονα συμπτώματα σε σχέση με την βαρύτητα του προβλήματος. Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία με κλινικές: